Tıbbi Tetkik Üniteleri

TIBBİ TETKİK ÜNİTELERİ
 
MR
Tomografi
Mamografi
Renkli Doppler
Panoramik Röntgen
Röntgen
Ultrason
Gastroskopi
ESWL
ESWT
E.K.G
EKO
EFOR
EMG
EEG (Beyin elektrosu)
EEG (Bebek ve Çocuk EEG`si)
Patoloji
Sistoloji
Check-Up Merkez