Kalite Birim Hakında

Amaç
Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereksinim duyulan kayıtlar ve diğer dokümanların sağlanması faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 
Kapsam
Özel Muş Şifa Hastanesi Kalite Yönetim sisteminin gereklerinin yerine getirilmesi, iyileştirilmesi, etkinliğinin artırılması için Kalite Birimine bağlı olarak çalışan Çalışma Komitelerinin faaliyetlerini kapsar.
 
Tanımlar
Komiteler: Kalite Birimine bağlı olarak kurulan, Hasta Hakları Komitesi, Eğitimi Komitesi, Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Temizlik Komitesi, Radyasyon Güvenliği Komitesi, Kan transfüzyon Komitesi, Tıbbi Etik Kurulu, Antibiyotik Komitesi
 
Kalite Koordinatörü: Özel Muş Şifa Hastanesi Kalite Sorumlusu Başhekim tarafından görevlendirilir.
 
Başhekim komite üyeleri arasından bir üyeyi “Kalite Koordinatörü” olarak atar. Komitelerde çalışacak üyeler, komitenin amacına uygun bilgisi ve görevleri olan çalışanlar arasından, Kalite Koordinatörünün önerisi ile Başhekim tarafından atanır. Görevden ayrılan üyenin yerine atanan üye öncekinin süresini tamamlar.