Msh Bölüm Kalite Sorumlulukları

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK
· HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
· Hedeflerine yönelik, yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,
· Öz değerlendirmeleri yönetmek,
· Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,
· HKS çerçevesinde hazırlanan;
· Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
· Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek
· Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
· HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak görevlerini sürdürmektedir.
 
Bu bağlamda Hizmet kalite Standartlarında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.
 
Kalite Biriminin görev ve yetkileri;
· Özel Muş Şifa misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerekli standart, politika, prosedür ve talimatların oluşturulmasını koordine eder,
· Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi kapsamındaki tıbbi ve idari süreçleri, süreç iyileştirme projelerini ilgili çalışma komiteleri ve birimlerle birlikte belirler,
· Çalışanların talep ve beklentilerini dikkate alan bir organizasyonun geliştirilmesini sağlar,
· Oluşturulan politika, prosedür ve talimatların tüm çalışanlara paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını organize eder,
· Gözden geçirme toplantılarını organize eder, alınan kararları ve yapılan görevlendirmeleri takip eder,
· Yıllık eğitim planını sorumlu birimle hazırlar ve plana uygun olarak eğitimlerin gerçekleştirilmesini takip eder,
· Dokümantasyon yönetim sisteminin hazırlanması ve güncelliğinin korunması ile ilgili faaliyetleri koordine eder,
· Çalışma komitelerinin koordinasyon ve iletişimini sağlar, komite çalışmalarının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesini ve raporların Kalite Koordinatörüne sunulmasını sağlar,
· Kurum içi etkili iletişim (sözlü ve yazılı) için çalışmalarını koordine eder,
· Kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder.