Uzm. Dr.

Babak ABBASOV

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Babak ABBASOV

Özgeçmiş

Doğum Yeri - Yılı : Azerbaycan - 1990

Yabancı Dil : İngilizce, Rusça, Azerbaycanca

Eğitim

Azerbaycan Tıp Üniversitesi (2007-2013)

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı
(2017 mayıs -2022 Aralık)

TIBBİ İLGİ ALANLARI
Sağlıklı çocuk izlemi
Yenidoğan izlemi
Çocukluk çağı hastalıkları
Çocuk enfeksiyon hastalıkları
Mevsimsel allerjik Rinit
Astım
Bronşit
Ürtiker
Pnömoni
Kabızlık
Reflü
İdrar yolu enfeksiyonları
İdrar kaçırma
Lenfadenit
Anemiler
Aşı uygulamaları

 

SUNUMLAR
1- Babek Abbasov, Nihal Hatipoğlu. Konjenital Adrenal Hiperplazi Nedeniyle Takipli Olan
Hastalarda Steroid Dozu İle Yıllık Uzama Arasındaki İlişki. IX Erciyes Pediatri Akademisi Ve
Uluslararası Katılımlı 1. Erciyes Türk Dünyası Çocuk Nörolojisi Kongresi; Mart 2023 (SS-
082)
2- Babek Abbasov, Benhur Şirvan Çetin, Ayşenur Paç Kısaarslan; ‘’Atipik Prezentasyonlu Bir
Eklem Tüberkülozu’’ 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi; Ekim 2022, Kıbrıs (P-101)
3- Babek Abbasov, Şerife Ebru Özüdoğru ‘’ Harlequin Baby Sendromlu Bir Olgu
Sunumu’’;
56. Türk Pediatri Kongresi, Ekim 2021; Ankara. (P-027)
4- Babek Abbasov, Şerife Ebru Özüdoğru, Tamer Güneş. ‘’Prune Belly Sendromlu Bir Olgu
Sunumu’’ VI Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Şubat 2020, Kayseri (P045)
5- Babek Abbasov, Şerife Ebru Özüdoğru, Tamer Güneş. ‘’Apert Sendromlu Bir Olgu Sunumu’’
VI Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Şubat 2020 , Kayseri (P047)

KİTAP BÖLÜMÜ: ‘’İmmün Aracılı Serebellar Ataksilere Yaklaşım Algoritması’’ .
Pediatrik Nöroloji Algoritmalar Ve İlaç Rehberi. Babek Abbasov – Merve Tellioğlu
Sarıaslan – Mehmet Canpolat, Ekim 2022.

Test Eğitimleri ve Sertifikalar

1. IV Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği, Kayseri,
Şubat 2018
2. V Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği, Kayseri,
Şubat-MART 2019
3. VI Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği, Kayseri,
Şubat 2020
4. VII Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği, Kayseri,
MART 2021
5. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (ÇİYAD), Kayseri, Ağustos 2021
6. Yenidoğan Canlandırma Programı , Nrp Uygulayıcı Eğitimi , Kayseri , Aralık 2021
7. VIII Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği, Kayseri,
MAYIS 2022
8. 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi;Milli Pediatri Derneği, Ekim 2022, Kıbrıs
9. IX Erciyes Pediatri Akademisi Ve Uluslararası Katılımlı 1. Erciyes Türk Dünyası Çocuk
Nörolojisi Kongresi; Kayseri, Mart 2023

İş Deneyimi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özel Muş Şifa Hastanesi