Uzm. Dr.

İstemi Taha POLAT

Anestezi ve Reanimasyon
İstemi Taha POLAT

Özgeçmiş

Doğum Yeri - Yılı : 08.09.1990 /Balıkesir

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

Lisans : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (2007-2014)
Tıpta Uzmanlık : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı (2014 Kasım -2019 Mayıs)
Tıpta uzmanlık tezi: ‘Amantadin Sülfat’ın Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonrası Postoperatif Erken Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Araştırılması’ Tez Danışmanı: Prof Dr Gülen Güler

İş Deneyimi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D (2014 Kasım -2019 Mayıs)
Erzurum Horasan Devlet Hastanesi ( 2019 Haziran-2021 Temmuz)
Özel Muş Şifa Hastanesi (2021 Ağustos- Halen)

Mesleki Üyelikler

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Seminerler - Ödüller

Ünal-Artık HA, Polat İT, Uğur F, Güler G. Kronik Postkranitomi Baş Ağrısında Transnasal Sfenopalatin Blok: Olgu Sunum. 4. Algoloji Kursu, 2019; Ankara. (S 4)

‘SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE ANNELERİNDE DEPRESYON ORANLARI’ İSİMLİ ÇALIŞMA, 14 MART 2013 GELENEKSEL GEVHER NESİBE ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ YARIŞMASI: BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

1- ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI SEMPOZYUMU / TÜRKİYE SAĞLIK ÇALIŞANLARI EĞİTİM VE DAYANIŞMA VAKFI; 6-7 ARALIK 2012, ANKARA
2- 21. KLİNİK TOKSİKOLOJİ ULUSAL KONGRESİ / KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ; 13-15 MAYIS 2016, ISPARTA
3- 12. ZEHİRLENMELER GELİŞTİRME KURSU / KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ; 13 MAYIS 2016 ISPARTA
4- TARK 51. ULUSAL KONGRESİ / TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ; 25-29 EKİM 2017, ANTALYA
5- TEMEL ULTRASONOGRAFİ EĞİTİM PROGRAMI / TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ; 11-12 OCAK 2018, KAYSERİ
6- 24. KIŞ SEMPOZYUMU / ULUDAĞ ÜNİ TIP FAKÜLTESİ ANESTİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİMDALI; 2-4 MART 2018, BURSA
7- 11. REJYONEL ANESTEZİ UYGULAMALARINDA ULTRASONOGRAFİ KURSU / REJYONEL ANESTEZİ DERNEĞİ; 23-24 MART 2018, İZMİT
8- TARD 7. ASİSTAN OKULU / TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ; 5-7 NİSAN 2019, ANTALYA
9- TEMEL VE ZOR HAVAYOLUNDA VİDEOLARİNGOSKOPLAR / MEDTRONİC; 7 ARALIK 2019, İSTANBUL
10- BİLİMSEL ARAŞTIRMADA HİPOTEZDEN YAYINA / ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİM İNSANI YETŞİTİRME GRUBU (BİYEK), 15-16 ŞUBAT 2020, KAYSERİ