44

Satın Alma

Satın Alma

Satın Alma

Satın Alma Organizasyon Yapımız
 
Muş Şifa Sağlık Grubu Satın Alma Departmanı Finansman Müdürlüğüne bağlı olarak 2 sorumlu personelden oluşmaktadır. Belirli kriterleri sağlayan alımlar üyeleri olan Genel Müdür (Satın Alma Komisyon Başkanı), Genel Müdür Danışmanı, Başhekimler ve Finansman Müdürünün oluşturduğu Satın Alma Komisyonu ile karara bağlanır.
 
Tedarik Planlama Politikamız
 
Muş Şifa Sağlık Grubu, tüm tedarikçilerini paydaşlarımız olarak görmektedir. Bu sebeple, tedarikçilerine gerekli eğitim, bilgilendirme ve yönlendirmeyi görev bilip; toplum ve çevreye olan duyarlılık ile sorumluluklarını ve bilgilerini tedarikçileriyle paylaşmaktadır. Muş Şifa Sağlık Grubu satın alma departmanı hizmet üretimindeki gerekli tüm malzemelerin satın almasını misyon ve vizyonuna uygun olarak sek törel lider olma bilinci ile kalite anlayışıyla gerçekleştirmek, müşterilerine istenilen sürede ve en ekonomik şekilde ulaştırmaktır. Bu görüşle departmanımızın temel hedefi; "Kalitemizin ve Karlılığımızın devamını sağlayacak, gerçekleştirecek doğru alımlar ve sevkıyatlar" yapmaktır.
 
Numune Ürün / Cihaz Deneme Prosedürümüz
 
Muş Şifa Sağlık Grubu prosedürleri gereği tedarikçilerimizin kullanıcılara denettirmek istedikleri ürünler satın alma sorumluları tarafından verilen formlar ile ilgili kullanıcılara yazılı görüş esasi ile denettirip sonucu tedarikçilere bildirmektedir.
 
Satın Alınan Malzeme Grupları
Muş Şifa Sağlık Grubu burada yazılı olan malzeme ve hizmet gruplarının satın alınmasını 360° Tedarikçi Değerlendirme Süreci doğrultusunda ve performansına bağlı olarak alır.
 
Malzemeler
Tüm Tıbbi Cihaz ve aksamları
Tüm medikal sarf malzemeleri (Laboratuar sarfları ve ilaçlar hariç)
Yedek parçalar
Elektrik malzemeleri
Kırtasiye
Temizlik ve sanitasyon malzemeleri
Mekanik malzemeler
Büro Mefruşat
Ofis Donanımı
Hastane Mefruşat
Hastane Donanım
Diğer sarf ürünler
Bilgisayar sistem ve yan çevre ürünleri
Hizmetler
Bakım-Onarım, Tamir
Fason
Satın Alma departmanı - Tedarikçi Çalışma Şekli
 
Görüşme yapmak isteyen tedarikçilerimiz aşağıda yazılı telefonlardan/mail adreslerinden ilgili tedarik planlama sorumluları ile randevu sistemi ile görüşürler. Tedarikçilerimiz görüşme öncesi veya anında "TEDARİKÇİ ÖNDEGERLENDİRME FORMU" nu doldurarak Muş Şifa Sağlık Grubu Tedarikçi Havuzunda yer alırlar.
 
 
Muş Şifa Sağlık Grubu ürünlerini sipariş tarihi ile beraber tedarik süreci 2 (iki) iş günüdür.
Uygun olmayan kalite şartlarındaki ürünlerini red etme, faturasız teslim, hatalı fatura ile teslim, yanlış beyanlı fiyat ve/veya zamanında teslim almama hakkına sahiptir.
Ödeme koşulları satın alma departmanı ile yapılan karşılıklı görüşme esasına dayanır.
Satın alma departmanı siparişlerini Muş Şifa Sağlık Grubu SİPARİŞ FORMU ile tedarikçilerine bildirir.
İlgili satın alma uzmanının imzasını taşıyan ve sipariş emrinde belirtilen sipariş numaralı tüm nitelik ve koşullarını sağlayan ürünler sipariş formlarında "TESLİMAT YERİ" yazılı alanlardaki ilgili depolara ürünlerini fatura ile beraber teslim ederler. Teslimat yerlerindeki depo çalışma saatleri 09.00 - 17.00 olup, saat 17.00`den sonra yapılan teslimatlar kabul edilmez.
 
Burada belirtilen tüm olumlu ve olumsuz koşullar raporlanarak "TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİMİZDE 6 (altı) ay sonrasında Tedarikçi Karneleri ile belgelendirilir ve bir sonraki dönemin çalışma koşulları belirlenir.
 
 
RANDEVU İÇİN:
 
Medikal Tedarik Planlama Sorm. Kübra ÇAVUŞ
0 436 212 51 51  kubra@mussifahastanesi.com
Tedarik Planlama Sorm.  Kübra ÇAVUŞ
0 436 212 51 51  kubra@mussifahastanesi.com