Op. Dr.

Barış ÇIPLAK

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Barış ÇIPLAK

Özgeçmiş

Doğum Yeri - Yılı : Malatya - 1978

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnönü ÜniversitesiTıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

1.ULUSLARARASI MAKALELER:
a) SCI, SCI- Expanded Makaleler
1.Yilmaz E, Coskun EI, Sahin N, Ciplak B, Ekici K. "MPV, NLR, and platelet count: new hematologic
markers in diagnosis of malignant ovarian tumor. " Eur. J. Gynaecol. Oncol. -ISSN: 0392-2936 XXXVIII, n. 3,
2017 doi: 10.12892/ejgo3423.2017
2. Yilmaz E., Gül M., Melekoğlu R., Coskun E.İ., Şahin N., Gül S. Ciplak B., "Neural precursor cell-expressed
developmentally down-regulated 4-like: a new biomarker in the pathophysiology of endometrial cancer.",
Journal Of International Medical Research, no.2018, pp.1-9, 2018 DOI: 10.1177/ 03000605187 77 944
3. Onat T, Inandiklioglu N, Kara M, Serdar Yalvac E, Turkler C, Ciplak B, et al. “Increased serum myonectin
and irisin levels with myonectin and FNDC5 expressions in polycystic ovary syndrome: a case control study”.
Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2021:1-7. https://doi.org/10.1080/01443615.2021.1980516
4. Ciplak, B., Turmus, E. G., Kara, O., Daglioglu, G., Altindag, M. M., Simsek, Y., … & Kara, M. (2023). Does
resveratrol reduce cisplatin-induced ovarian damage?. Revista da Associação Médica Brasileira, 69, e20230314.
Review:
1.Simsek, Y., Ciplak, B., Songur, S., Kara, M., & Karahocagil, M. K. (2020). "Maternal and fetal outcomes of
COVID-19, SARS, and MERS: a narrative review on the current knowledge. " European review for medical
and pharmacological sciences, 24, 9748-9752. DOI: 10.26355/eurrev_202009_23068
b) Diğer Uluslararası indekslerdeki Makaleler
1. S. Kaplan, E. Yılmaz, E İnci Coşkun, B. Çıplak, P. Kırıcı. "The Effects of Serum Neurotensin-C Levels on
Insulin Resistance in Polycystic Ovary Patients". Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,17-20 pp., 2016
2.Bastemur A, Çıplak B, Melekoglu R, Toprak S, Koç C, Şahin EA, Köleli I, Şahin H, Yilmaz E. “Serum
markers, morphological index, RMI and ROMA in preoperative diagnosis of ovarian cancer”. J Surg Med.
2022;6(4):465-469. DOI: 10.28982/josam.960550
3. Ciplak, B., Sahin, Y., Akyol, R., Sezgin, F. M., Hizmali, L., Akca, V., … & Kara, M. (2022). Cervicovaginal
coronavirus disease 2019 (COVID-19) positivity: A pilot study. Medicine, 11(4), 1588-92.
c) SCİ Olgu Sunumları
1. E. Yilmaz, E. Inci Coskun, C. Koc, N. Sahin, B. Isik, B. Ciplak, " Isolated Recurrence of Early Stage
Cervical Cancer with Suboptimal Surgery in Abdominal Wall", Eur. J. Gynaecol. Oncol. -ISSN: 0392-2936
XXXIX, n. 3, 2018 doi: 10.12892/ejgo3884.2018
2. ULUSAL MAKALELER:
a) ULAKBİM- Tr Dizin Makaleler
1.E. Yilmaz, E. İnciCoşkun, N. Şahin, T Elkıran, B. Çıplak, Y Şimşek. "Endometriyum kanseri teşhisinde MPV
ve N/L değerlerinin önemi". Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 33-36 pp, 19:1, 2016
2. Ahi, S., Çıplak, B., Borlu, A., Aydemir, H. & Ergün, F. (2022). “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde
Covıd-19 Korkusu”. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3 (2), 84-94. DOI: 10.54862/pashid.1055107
3. Çıplak B., Turmus E. G., Şimşek Y. , Şahin Y. , Eroğlu S. , Songur Dağlı S. , Kara M. Evaluation of the
Anxiety and Depression Scores in Women with Uncomplicated Pregnancies in the Era of Coronavirus Disease
2019: The Experience of a Single Tertiary Center. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2022; 19(4):
1495-1499.

b) Diğer Ulusal Makaleler
c) Diğer Uluslararası ve Ulusal Olgu Sunumları
1. E. Yılmaz, E. İnci Coşkun, N. Şahin, B. Çıplak. "Struma Ovarii: Nadir Bir Olgu Sunumu", TürkJinekolojik
Onkoloji Dergisi, 65-68 pp., 2015.
2. Dinç K, Ekinci T, Çıplak B, Erguvan Önal R, Şahin M. "Gebelikte nadir bir akut batın vakası: miyom
torsiyonu ". J HealthSciMed 2018; 1(2): 47-49.
3. TIPTA UZMANLIK TEZLERİNDEN ÜRETİLMİŞ YAYINLAR
a) SCI, SCI-Expanded Makaleler
1.B. Ciplak, E.Yilmaz, B.Otlu, E.Inci Coskun, G.Tuncay, " Analysis of E6/E7 mRNA Gene Expression by
means of NucliSENSEasyQ (NASBA) Technique in Patients Suffering from Cervical Dysplasia with HPV
Positive" , Eur. J. Gynaecol. Oncol. – ISSN: 0392-2936XXXVIII, n. 5, doi: 10.12892/ ejgo 3620 .2017
4. KİTAP ve KİTAP BÖLÜMÜ
a) Uluslararası kitaplar
b) Uluslararası kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
1.B. Çıplak, "Gebelikte Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları (5.Bölüm: Gebelik Sırasında Hipertansiyon)",
41-62 pp, ISBN:9786257707282, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2020
2. B. Çıplak, M. Kara, "Gebelik ve Enfeksiyon Hastalıklar Kitabı, Antenatal Dönem Enfeksiyon Taramaları
Bölümü”, 31-48 pp, ISBN:978-605-4477-37-1, Moderntıp Kitabevi, Ankara, 2021
3. B. Çıplak, E G Turmuş “Jinekolojik Endoskopik Cerrahi” (41.Bölüm-Single Port Laparoskopik Cerrahi),
387-399 pp, ISBN: 978-625-8430-25-7, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021
4. E G Turmuş, B. Çıplak “Jinekolojik Endoskopik Cerrahi” (42.Bölüm- Robotik Cerrahi),
401-413 pp, ISBN: 978-625-8430-25-7, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021

5.BİLİMSEL TOPLANTI FAALİYETİ
a) Uluslararası Sözel Sunumlar
1. B Cıplak, E O Tutar, O Arıoz, S Cıplak, A Adıguzel, ‘‘Posterior Reversible Leukoencephalopathy Syndrome
in a COVID-19-Positive Eclamptic Pregnant Woman: Case Report’’. Online Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri, SS-085, 18-21 Mart 2021
2. B Cıplak, Y Sımşek, M Kara, R Akyol, L Hızmalı, V Akca, I Sayhan, F Mılletlı Sezgın, Y Sahın, S Eroglu, S
Songur Daglı, F Celık, Z Koylu, ‘‘Cervicovaginal COVID-19 Positivity: A Pilot Study’’, Online Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri, SS-133, 18-21 Mart 2021
3. B Çıplak, E G Turmuş, A Kilitçi, Ö Kara. “Karın Önduvarında Rektus Kası Yerleşimli Ektopik Desidua:
Nadir Olgu”. 7th International Medical and Health Sciences Research Congress (UTSAK), SS-101, Online, 28-
29 August 2021.
4. B Çıplak, E G Turmuş, A Kilitçi, Ö Kara. “Adneksiyal Torsiyon ile Seyreden Paratubal Seröz Kistadenoma:
Olgu Sunumu”. 7th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, SS-70, Online,
September 3-4, 2021.
5. S Cıplak, C Caki, B Cıplak, “Covıd-19 Döneminde “Evde Kal” Konulu Kamu Spotları Üzerine
Göstergebilimsel Bir İnceleme”. Online I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, Bildiri
Kitapçığı sy:55-65, 9-12 Aralık 2021
6.B Çıplak, E G Turmuş, M M Altındağ, T Onat, M Kara, Ö Kara. “Bilateral round ligament endometriozisi:
Nadir bir ingiunal kitle olgusu”, SS-03, 1. Akdeniz Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 17-20 Eylül 2023,
Adana,Türkiye

7.B Çıplak. “COVİD pozitif gebede gelişen HELLP Sendromu: Olgu sunumu”, SS-04, 1. Akdeniz Obstetrik
ve Jinekoloji Kongresi, 17-20 Eylül 2023, Adana,Türkiye
b) Uluslararası Poster Bildiriler
1. Y. Şimşek, E. Yılmaz, D. Demiray, Z.Ö. Dağ, Ş. Bakırcı, B. Çıplak, E.I. Coşkun "The change of
neutrophil/lymphocyte ratio and platelet indices in endometrial hyperplasia and cancer ", X. International
Congress of the Turkish-German Gynecological Association dahilinde bildiri (P-204), Antalya, Türkiye, Mayıs,
2014.
2. E. Yilmaz, E. InciCoskun, N. Sahin, B. Ciplak, K. Ekici, "MPV, NLR, and platelet count: New hematologic
markers in diagnosis of malignant ovarian tumor", XI. International Congress of the Turkish-German
Gynecological Association dahilinde bildiri kitapçığındaki 143-144 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2016.
3. E. Yilmaz, E. Inci Coskun, C. Koc, N. Sahin, B. Isik, B. Ciplak, "Isolated recurrence of early stage cervical
cancer with suboptimal surgery in abdominal wall", XI. International Congress of theTurkish-German
Gynecological Association dahilinde bildiri kitapçığındaki 144 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2016
4. B. Ciplak, E. Yilmaz, B. Otlu, E. Inci Coskun, G. Tuncay, "Different HPV subtypes E6/E7 genes expression
analysis in cervical dysplasia", XI. International Congress of theTurkish-German Gynecological Association
dahilinde bildiri kitapçığındaki 145 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2016.
5. E. Yilmaz, E. InciCoskun, M. Gul, N. Sahin, S. Gul, B. Ciplak, "Immunohystochemical Analysis of
NEDD4-L (Neural Precursor Cell Expressed Developmentally Downregulated 4-Like) Expression in
Etiopathogenesis of Endometrium Cancer" 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th
Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology kongresi dahilinde bildiri kitapçığında basılan 119
pp, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2016.
6. B Çıplak, E G Turmuş, Ö kara, G Dağlıoğlu, Y Şimşek, Y K Dağlıoğlu, M Kara. “Does Resveratrol Have a
Protective Effect on Cisplatin Induced Damage in Rat Ovary?” 14.Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya,
Türkiye, Mayıs 2022
c) Ulusal Sözel Sunumlar
1. B. Çıplak, H. Şahin. "Histerektomi yapılan bir olguda uterosakral ligament plikasyonu". 3. Minimal
İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, VS-80, İstanbul, Türkiye, Şubat 2020
2. B Çıplak, Y Şimşek, M Kara, S S Dağlı, Y Şahin, S Eroğlu. “COVID-19 Pandemi Döneminde Komplike
Olmayan Hamile Kadınların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi”.
Online XII. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, 29-31 Ekim 2020. (SS-005)
3. B Çıplak, E G Turmuş, M Kara. “Laparoskopik Myomektomi Sonrası Miad Gebede Sessiz Uterin Rüptür”.
9. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi ve 3. Genç Endoskopistler Sempozyumu, SS-9, Online,1-5 Haziran
2021.
4. E G Turmuş, B Çıplak, H Özdemir, M Kara. “Gebelikte Vajene Doğmuş Endometriyal Polip: Olgu
Sunumu”. 9. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi ve 3. Genç Endoskopistler Sempozyumu, SS-10, Online,1-5
Haziran 2021.
5. A Kilitçi, B Çıplak, Ö Kara, E G Turmuş. “Abort Materyalinde Endometrial Adenokarsinom: Olgu
Sunumu”, Çukurova Kadın Doğum Günleri, SS-20, Online, 9-10 Ekim 2021
6. B Cıplak, S Cıplak, “Covid Pozitif Gebede Akut İskemik İnme: Olgu Sunumu”, 19. Ulusal Jinekoloji ve
Obstetrik Kongresi, SS-038, Antalya, Türkiye, Mayıs 2022
7. A Kilitçi, Ö Kara, B Çıplak, E G Turmuş, M Kara. “Overde Dermoid Kist Zemininde Gelişmiş Skuamöz
Hücreli Karsinom” 19. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, SS-038, Antalya, Türkiye, Mayıs 2022
d) Ulusal Poster Bildiriler
1. E. Yılmaz, E. İnciCoşkun, S.A. Düz, B. Çıplak, E. Çelik "Kliniğimizde Takip Edilen Akut Batın Olgularının
Değerlendirilmesi". 13.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, P626, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2015.

2. R. Melekoğlu, E. Yılmaz, B. Çıplak, M.N. Öztanır "Pelvik Ganglionöroma-OlguSunumu" 13.Ulusal
Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, P361, Antalya, Türkiye, Mayıs 2015.
3. T. Ekici, H.B. Sayal, B. Çıplak, A.E. Şahin, H, Aladağ, H. Şahin "Obstetrik Olarak Asemptomatik ve
Hipertiroidi Kliniği Ile Başvuran Komplet Mol Hidatiform Olgusu". 2. İnönü Üniversitesi İç Hastalıklar
Kongresi, Malatya, Türkiye, Nisan 2019
4. S Ahi, B Çıplak, H Aydemir, A Borlu, F Ergün. “Covid-19 Fear in Health Sciences Students”. Online 2.
Obstetrik Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresİ, EP-11, Türkiye, Eylül 2020.
5. B Çıplak, E G Turmuş, M M Altındağ, H Şahin. ‘‘Endometrial Polyp Prolapse to Vagina: A Case Report’’.
Online 2. Obstetrik Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresİ, EP-25, Türkiye, Eylül 2020.
6. E G Turmuş, B Çıplak, M M Altındağ, E A Şahin. “Spontaneous Complete Uterine Rupture: A Case
Report”. Online 2. Obstetrik Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresİ, EP-38, Türkiye, Eylül 2020.
7. B Çıplak, E G Turmuş, M M Altındağ, Y Işık, M Kara. “Harlequin Type Congenital Ichthyosis: A Rare
Case”. Online 2. Obstetrik Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresİ, EP-39, Türkiye, Eylül 2020.
8. B Çıplak, İ Aktaş, M M Altındağ, E G Turmuş. “Postpartum Atypical Takotsubo Cardiomyopathy: A Rare
Case”. Online 2. Obstetrik Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresİ, EP-40, Türkiye, Eylül 2020.
9. E G Turmuş, B Çıplak, H Yeşilyurt. “Mekonyumlu Amnion Mayisine Sahip Gebelerde, Total Oksidant
Status (TOS), Total Antioksidant Status (TAS) ve Oksidative Stress İndeks (OSİ) Markerlarının Umblikal Kord
ve Maternal Serum Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Online XII. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji
Derneği Kongresi, PP-074, Türkiye, Ekim 2020.
10. E G Turmuş, B Çıplak, İ Şahin. “Şiddetli Hiperemezis Gravidaruma Bağlı Akut Renal Yetmezlik ve Fetal
Kayıp: Olgu Sunumu”. Online XII. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, PP-086,
Türkiye, Ekim 2020.

Test Eğitimleri ve Sertifikalar

SERTİFİKALAR
1-Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (B), İnönü Üniversitesi Deney Hayvan Üretim ve Araştırma Merkezi,
08-16 Haziran 2015, MALATYA (Sertifika No:617)
2-Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 19-21 Eylül 2018,
ANKARA (Belge No:3135)
3-Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Eğitimi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 18-19 Ocak
2019, İZMİR
3- Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 30 Ocak-2 Şubat
2023, ANTALYA (Belge No:4482)
KURSLAR
1. Antenatal Muayene Stratejileri Perinatal Kursu, (Malatya, Nisan 2013)
2. Fetal Kalp ve Beyin Tarama Kursu, ESPM (İstanbul, Nisan 2014)
3. İnfertil ÇifteYaklaşım Bölgesel Kursu (Malatya, Mart 2015)
4. Temel Ultrasonografi Kursu (Kahramanmaraş, Nisan 2016)
5. Laparaskopik ve Histereskopik Cerrahi Kursu (Elâzığ, Ekim 2018)
6. Obstetrik Ultrason ve Antenatal Takip Kursu, (Elâzığ, Ekim 2018)
7. Obstetrik Radyoloji Kursu (Malatya, Aralık 2018)

8. Jinekolojik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kursu (Online, Haziran 2021)
9. Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi (Online, 17-20 Temmuz 2021)
10. Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitimi (Online, 28-30 Temmuz 2021)
11. Tıbbi Makale Yazma Kursu (İstanbul, 20 Kasım 2021)
12. Kadavrada 1.Seviye Laparoskopik Cerrahi Kursu (İstanbul, 7-8 Eylül 2022)
13. Laparoskopik Cerrahi Kursu (Malatya, 22-23 Ekim 2022)

İş Deneyimi

Hekimhan Devlet Hastanesi (2004-2006)

111 Nolu Hava Radar Mevzi Komutanlığı Reviri, Anamur/MERSİN (2006-2007)

İnönü Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD  (2010-2016)

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastahanesi (2016-2018)

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastahanesi (2018-2020)

Kırsehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi (2020-2021)

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastahanesi (2022)

Özel Muş Şifa Hastanei

Mesleki Üyelikler

Türk Jinekoloji ve Obstetri Vakfı- Üye
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği- Üye
Jinekolojik Endoskopi Derneği- Üye
Jinekolojik Cerrahi Derneği-Üye
TÜBİTAK/BİDEB- Dış Danışman

Seminerler - Ödüller

KONGRELER
1. 5.Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2015
2. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, Şubat 2019
3. 17.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2019
4. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, Şubat 2020
5. 2. Obstetrik Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresİ, Online, Türkiye, Eylül 2020.
6. XII. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Der. Kongresi, Online, Türkiye, Ekim 2020.
7. 3.Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Online, Türkiye, Kasım 2020
8. SBÜ Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri, Online, Mart 2021
9. Ulusal Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Online,1-5 Haziran 2021.
10. 19.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2022
11. 14.Türk Alman Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2022
12. 20. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Gazi Magosa, Kıbrıs, Mayıs 2023
13. 1. Akdeniz Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, Adana, Türkiye 17-20 Eylül 2023

TOPLANTI VE SEMPOZYUMLAR
1. Jinekolojik Endoskopi Workshop, Malatya, Türkiye, Kasım 2013
2. Doğu Anadolu Çalıştay ve Sempozyumu, Malatya, Türkiye, Aralık 2013
3. Başkent Kadın Doğum Günleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, Şubat 2015
4. Ürojinekoloji Cerrahi Workshop, Diyarbakır, Türkiye, Nisan 2015
5. Başkent Jinekolojik Onkoloji Günleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, Nisan 2016
6. Kadınlarda Beslenme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, Kasım 2016
7. 4. Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu, Online, Mayıs 2021
8. Multidisipliner Prenatal Ultrasonografi Toplantısı, Malatya, Kasım 2022
9. 14.EdoAkademi Endometrioma Toplantısı, Malatya, Aralık 2022
10. Kozmetik Jinekoloji ve Genital Estetikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Batman, Ekim 2023

ÖDÜLLER
1- Başarı Belgesi: ‘‘Sezeryan, Anne, Bebek Eylem Planı’’ çerçevesinde normal yolla doğum yaptırma
oranlarının yükseltilmesindeki gayret ve özverili çalışmalarından dolayı. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, 9
Mayıs 2018, MALATYA

2- Teşekkür Belgesi: “Gayretli, fedakâr, örnek çalışma ve yaklaşımdan” dolayı Teşekkür Belgesi, Kırşehir İl
Sağlık Müdürlüğü, 01 Ekim 2021, KIRŞEHİR