Vizyon – Misyon

VİZYONUMUZ

Özel Muş Şifa Hastanesi iş sunumu konusunda gelecekteki her türlü bilimsel ve teknolojik gelişimlere sonuna kadar açık  olup,çevremizde ve bulunduğumuz  bölgemizde aynı statüde olduğumuz gerek resmi gerekse özel kurum ya da kuruluşla ve her alanda etik kurallar çerçevesi dahilinde  sürekli rekabet içinde olup halkımızın hak ettiği uluslar arası standartta en iyi en kaliteli en verimli en güvenilir ve sürekli kendini yenileyen tarzda kendisiyle rekabet eder gibi  hizmet üretmeyi kendine vazife edinmiştir.

MİSYONUMUZ

Şifa hastanesi olarak sağlık hizmeti almak için  hastanemize başvuran bütün hastalarımıza din,dil, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin, hasta haklarına saygılı,doktor haklarına duyarlı,etik değerlere bağlı hizmeti veren ve alan arasındaki iletişimin sağlam temeller üzerinde yürütülmesini sağlayıp, memnuniyeti sürekli hale getirmeyi amaçlayan kaynakları etkin ve verimli  bir şekilde kullanmayı,nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamayı çeşitli iletişim yolları ile hastaları sağlık konusunda bilgilendirmeyi, sağlık hizmeti sunarken hasta ve yakınları ile kendi personelimizin de memnuniyetini önemsemeyi borç edinmiştir.