Uzm. Dr.

Sibel ÇIPLAK

Nöroloji
Sibel ÇIPLAK

Özgeçmiş

Doğum Yeri - Yılı : Malatya - 1978

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (2002)

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı (2018)

YAYINLAR:
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1- Yaprak B., Çıplak S., Seyhan S. Nörolojik Muayene, İnceleme ve Hastalıkları,41.Bölüm
Nörogenetik Hastalıklar, Akademisyen Yayınevi, ISBN: 9786052589403, 2019

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Çıplak S., Adıgüzel A., Kablan Y.Migren ile Serum Vitamin D Düzeyi Arasındaki İlişki (Rel
ationship Between Migraine and Serum Viṫamin D Level). Bozok Tıp Dergisi. 2020; 10(4): 1-6.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Poster Bildiriler:
1. Çıplak S., Adıgüzel A., Kablan Y.Migren ile Serum Vitamin D Düzeyi Arasındaki İlişki. Online
56.Ulusal Nöroloji Kongresİ, 28 Kasım-2 Aralık 2020.(EP-86)

2. Adıgüzel A., Öztürk Ü., Çıplak S. Pandemi Kliniğinde Görülen Miyastenik Kriz. Online 56.Ulusal
Nöroloji Kongresİ, 28 Kasım-2 Aralık 2020.(EP-88)

3. Çıplak S., Adıgüzel A., Öztürk Ü. Yalancı Geçici İskemik Ataklar İle Prezente Olan Kronik
Femoral Arter Trombozu Olgusu. Online 56.Ulusal Nöroloji Kongresİ, 28 Kasım-2 Aralık 2020.(EP-91)

4. Adıgüzel A., Öztürk Ü., Çıplak S. Covid-19 Pozitif Ve Gebe Olan Bir Hastada Serebral Venöz
Trombozu Olgu Sunumu. Online 56.Ulusal Nöroloji Kongresİ, 28 Kasım-2 Aralık 2020.(EP-143)

5. Çıplak S., Adıgüzel A., Öztürk Ü. Nadir Görülen Bir İskemik İnme Nedeni Olarak; Migrenöz
İnme. Online 56.Ulusal Nöroloji Kongresİ, 28 Kasım-2 Aralık 2020.(EP-176)

6. Adıgüzel A., Öztürk Ü., Çıplak S. Genç İskemik İnme Nedeni Olarak Hiperhomosisteinemi
Online 56.Ulusal Nöroloji Kongresİ, 28 Kasım-2 Aralık 2020.(EP-184)
Sözel Bildiriler:
1. Çıplak S., Adıgüzel A., Öztürk Ü., Akalın Y. Akut İskemik İnmenin İlk Günlerindeki Glukoz
Dalgalanmasının Klinik Prognoz Üzerine Etkisi. Online 56.Ulusal Nöroloji Kongresİ, 28 Kasım-2 Aralık
2020.(SS-80)

2. Çıplak S., Akalın Y., Adıgüzel A. Doğu Anadolu’da Bir İnme Merkezinin İlk Bir Yıllık Deneyimi.
Online 56.Ulusal Nöroloji Kongresİ, 28 Kasım-2 Aralık 2020.(SS-81)

Test Eğitimleri ve Sertifikalar

Pratik EEG Yorumlama Kursu (2018)

EEG İnteraktif Temel Eğitim Kursu (2020)

EMG İnteraktif Temel Eğitim Kursu (2020)

Vakalar ve Uygulamalarla EMG kursu M.S. Akademisi (2020)

Hareket Bozuklukları Tanı ve Tedavisinde Algoritmik Yaklaşımlar (2020)

Ulusal Parkinson Hastalığı Kongresi (2020)

Ulusal Alzheimer Kongresi (2020)

Ulusal Nöroloji Kongreleri (2013-2018, 2020-2021)

 

 

İş Deneyimi

Ordu Akkuş Akpınar Sağlık Ocağı

Hekimhan Devlet Hastanesi

Malatya Kızılay Kan Merkezi

İnönü Üniversitesi Nöroloji Kliniği

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özel Muş Şifa Hastanesi

Mesleki Üyelikler

Türk Nöroloji Derneği

Türk Tabipler Birliği