44

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak amacımız; çalışanlarımız maksimum memnuniyeti sağlayarak huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır. İK ekibi olarak açık kapı politikamızla her zaman çalışanlarımıza yakın olmayı ve beklentilerine kısa sürede cevap vermeyi hedeflemekteyiz.
 
İnsan Kayn akları Yönetim Prensiplerimiz Muş Şifa misyon, vizyon ve temel ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş olup, her yıl gözden geçirilmektedir. Ayrıca İnsan Kaynaklarına ilişkin hedefler ve stratejiler Muş Şifa ana iş hedefleri doğrultusunda belirlenmekte ve 6 ayda bir değerlendirilmektedir.
 
İnsan Kaynakları Yönetim Prensipleri:
 
• Fırsat eşitliği ile çalışanlarımızın tüm haklarını koruruz.
 
• Çalışan memnuniyetine önem veririz.
 
• Çalışanların bilgi düzeylerini arttırır, sürekli gelişmelerini sağlamak için eğitime önem veririz.
 
• Çalışan performans değerlendirmesini objektif yöntemler ile yaparak sürekli geri bildirim veririz.
 
• Çalışanların katılımını arttırmak için tüm ekip çalışmalarında yer almalarına fırsat sunarız.
 
• Kariyer planlaması ile adil bir insan gücü planlaması ve organizasyonu sağlarız.
 
• Çalışanlarımızı motivasyonlarını arttırmak için ödüllendirir, ödüllendirdiğimiz çalışanlarımızı duyururuz.
 
• Topluma katkı konusunda çalışanlarımıza örnek olur, onların da katkıda bulunmalarını sağlarız.
 
• Çalışanlarımızın kaynaşmasına katkıda bulunan sosyal etkinlikler düzenler ve destekleriz.
 
• Adil ücretlendirme ve sosyal haklar olanakları sağlarız.