Psikoloji

Psikoloji, en genel anlamıyla davranışı ve zihni inceleyen bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini yapar. Psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. Psikoloji bilimi, bir sosyal bilim olmasına rağmen doğa bilimlerini de içerir. Özellikle beyin biyolojisi bilgisini oldukça kullanır ve geliştirir.

Organizmaların hem doğrudan gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, hatırlama ve hayal etme gibi doğrudan gözlenemeyen karmaşık zihinsel süreçleri psikolojinin inceleme alanına girer. Bir yandan algı, dikkat, duygu, motivasyon, zeka, kişilik gibi içsel süreçler; bir yandan kişiler arası ilişki süreçleri, grup-içi ve gruplar arası ilişki süreçleri psikoloji biliminin çalıştığı konulardır. Psikoloji bilimi dâhilinde hem insanların, hem hayvanların davranışları çalışılabilir. Tüm bu özellikleriyle psikoloji, hem fen ve tıp bilimleri ile hem de sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir.

Duygu, düşünce, hafıza ve öğrenme gibi zihinsel süreçleri inceleyen psikoloji, oldukça kapsamlı bir alan olması sebebiyle pek çok farklı bilim dalıyla her zaman yakın ilişki içerisinde çalışır. Felsefeden antropolojiye, genetik ilminden biyolojiye kadar uzanan farklı alanlarla yakın münasebet içinde olan psikolojide amaç, insanların ruhsal sağlığını düzenlemek ve korumak olarak betimlenebilir.

Pek çok alt dalı olan bu biliminin; klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi gibi alanlarının herhangi birinde yüksek lisans yaparak uzman psikolog unvanını alan kişiler, kendilerini geliştirdikleri bu alanlarda insanlığa yararlı olmak için çalışmaktadırlar. Psikologlar; ruh sağlığı merkezleri, çocuk yuvaları, okullar, adliyeler ve ıslahevleri gibi çeşitli kurumlarda çalışabildikleri gibi sıklıkla da hastanelerde görev alarak bireysel ya da toplumsal sağlık alanında olumlu yönde başrol oynamaktadırlar. Tıpkı fiziksel rahatsızlıklarda olduğu gibi zihinsel rahatsızlıkların yaşandığı durumlarda da bireyler doktorlardan yardım alarak eski sağlıklarına kısa sürede kavuşabilmektedirler. Alanında yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olan psikologlar kendilerine başvuran danışanların bireysel durumlarına göre farklı tedavi yöntemlerine giderler. Genel anlamda psikolojik danışmanlık, psikoterapi, psikolojik test ve psikolojik değerlendirmeler yapan psikologların amacı, mümkün olan en kısa sürede bireyleri eski sağlıklarına kavuşturmaktır. Sosyal yaşamın içinde kendisini iyi hissetmeyerek psikoloğa başvuran kişilerde görülen hafif uyum sorunlarının çözümlenmesinde genel olarak psikolojik danışmanlık yöntemi baz alınır. Daha ileri seviye davranış bozukluklarının tedavisinde ise psikoterapi denilen tedavi sürecine başlanır. Tedavinin nasıl ve ne yönde olacağı ve ne kadar süreceği ile ilgili detaylı bilgileri psikologlar kendilerine başvuran hastalara ön görüşme esnasında ayrıntılarıyla birlikte iletirler ve böylelikle tedaviye başlanır.

Psikoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Zihinsel rahatsızlıkların analiz edilmesi, önlenmesi ve tedavi edilmesi aşamasında titizlikle çalışan psikologlar, öncelikli olarak danışanlarının arzu edilen yaşam standartlarını yakalamalarını hedeflemektedir. Çeşitli tedavi yöntemleri ile kaygı ve endişeleri ortadan kaldıran, bireylerin güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesine yardımcı olan, benlik saygısının arttırılmasını sağlayan, kısacası hayatı daha yaşanabilir kılma gayesinde olan psikologlar olumsuz duygu ve düşüncelere kapılan bireylerde profesyonelce farkındalık yaratarak onları sağlıklarına kavuşturmaktadırlar. Kişilerde zihinsel sıkıntılarla birlikte baş gösteren algısal ve tepkisel bozukluklar, onların yaşam kalitelerini ve sosyal ilişkilerini bozmakta, önlem alınmaması halinde zaman içerisinde daha da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Normal kabul edilenin dışındaki duygu ve düşünceleri gidermeye çalışan psikologlar pek çok farklı rahatsızlığın tedavi edilmesinde etkili rol oynamaktadırlar. Çocuk, ergen ya da yetişkin olsun her yaştan bireyi etkisi altına alabilen depresyon, psikologların üzerinde çalıştıkları rahatsızlıkların başında arasında yer almaktadır.

Anksiyete bozukluğu olarak nitelendirilen ve kişilerin kontrol altına almakta güçlük çektiği korku, endişe, sinir ve gerginlik belirtileri olarak gözlenen kaygı bozuklukları psikologların üzerinde çalıştığı alanların bir diğeridir. Toplumsal ortamlarda diğer insanlarla iletişim kurma konusunda kişinin sağlıklı düşünme yetisini elinden alan sosyal fobi, psikoterapi yöntemi ile psikologların ortadan kaldırılabildiği rahatsızlıkların arasında yer almaktadır.

Ruh halindeki ani ve aşırı değişikler olarak tanımlanabilen bipolar bozukluklar, tedavi altına alınmadığı takdirde ciddi sonuçlara yol açabilecek  rahatsızlıklardan biridir.

Zihin sağlığının beden sağlığa ile ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu bilen psikologlar; madde ve alkol bağımlılıkları, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları gibi alanlarda da kişilere yardımcı olarak zihinsel sağlığın yanı sıra beden sağlığının korunmasında da etkili rol oynamaktadırlar.

Danışanlarına aile terapisi ve evlilik terapisi verme yetkisine sahip olan psikologlar aynı zamanda kadın ya da erkeklerde zaman zaman yaşanabilen cinsel işlev bozukluklarının tedavisi ile ilgilenirler.

Bahsi geçen tüm rahatsızlıkların ve çok daha fazlasının tedavisinde etkili rol oynayan psikologlar, gerekli durumlarda, psikiyatri birimi ile iş birliği halinde tedavi planlamaktadır. Çevresel, genetik ya da bireysel sebepli sıkıntılarda danışanlarının ihtiyaçlarını profesyonelce tespit ederek sonuca ulaşan psikologlar tıbbi etiğe olan bağlılıkları le onların kişisel verilerini yüksek hassasiyet ve titizlikle korumaktadırlar.